Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2020

Các nghị định sau sẽ hết hiệu lực một phần hoặc toàn phần

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP

5
Ban hành: 17/7/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 1/9/2017
Cập nhật: 17/7/2017
6
Ban hành: 01/07/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/07/2016
Cập nhật: 01/07/2016
7
Ban hành: 04/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/01/2017
Cập nhật: 04/06/2016
8
Ban hành: 12/02/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 12/02/2015
Cập nhật: 12/02/2015
9
Ban hành: 01/10/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 15/11/2014
Cập nhật: 01/10/2014
10
Ban hành: 15/05/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/07/2014
Cập nhật: 15/05/2014
11
Ban hành: 16/10/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 15/12/2013
Cập nhật: 16/10/2013
13
Ban hành: 22/07/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 15/09/2013
Cập nhật: 22/07/2013
14
Ban hành: 27/06/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/07/2013
Cập nhật: 27/06/2013

Các tin khác


Ý kiến bạn đọc:

Tags:
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702