Thư viện
Công văn số 9739/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Công văn số 9739/SLĐTBXH-LĐ ngày 01 tháng 04 năm 2020 hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.Đối tượng Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là doanh nghiệp) có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các ngành ...
Công văn số 1393/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Công văn số 1393/TCT-KK ngày 01 tháng 04 năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.Theo đó, nếu dự án đầu tư chậm tiến độ có gia hạn đăng ký với nhà nước thì vẫn được hoàn thuế giá trị gia tăng.
Công văn số 1381/TCT-CS về hóa đơn điện tử Công văn số 1381/TCT-CS ngày 31 tháng 03 năm 2020 về hóa đơn điện tử.Theo đó trong thời hạn từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 vẫn áp đụng theo thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 khi bắt buộc thì các hóa đơn áp dụng theo ...
Công văn số 1366/TCT-KK Về thanh toán qua ngân hàng Công văn số 1366/TCT-KK ngày 31 tháng 03 năm 2020 Về thanh toán qua ngân hàng. Theo đó đối với hóa đơn trên 20 triệu, đã thanh toán bằng tiền mặt các năm trước, trước khi thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp phốt hợp trả lại tiền và thành toán chuyển khoản, nhưng sổ sách chưa điều chỉnh thì không được khấu trừ thuế và chi phí.
Công văn số 1352/TCT-KK Về hoàn thuế giá trị gia tăng Công văn số 1352/TCT-KK ngày 31 tháng 03 năm 2020 Về hoàn thuế giá trị gia tăng.Theo đó, Nếu thành lập chi nhánh ở khác tỉnh, chi nhánh kê khai thuế, sổ sách, có con dấu, có tài khoản ngân hàng riêng... thì được hoàn thuế tại chi nhánh.
Công văn số 2601/VPCP-KGVX Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid 19 Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 04 năm 2020 Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid 19.Theo đó sẽ có nhiều trường hợp vẫn được ra khỏi nhà chứ không phải cấm hoàn toàn.
Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2020.Nghị định này thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi ...
Thông tư số 04/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư số 04/2020/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.
Quyết định số 447/QĐ-TTg về công bố dịch Covid 19 trên toàn quốc Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 04 năm 2020 về công bố dịch Covid 19 trên toàn quốc.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hànhQuyết định này thay thế quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020.
Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nươc ngoài của Hàn Quốc. Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nươc ngoài của Hàn Quốc.Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2020.Bãi bỏ quyết định 1465/QĐ-TTG và thông tư liên tích số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài Chính Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 03 năm 2020 về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài Chính.Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2020.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702