Thư viện
Văn bản hợp nhất luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 02/vbhn-vpqh Văn bản hợp nhất luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 02/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 04 năm 2016, hợp nhất các luật sau:Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế ...
Luật sửa đổi bổ sung thuế tiêu thu đặc biệt số 106/2016/qh13 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 .
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/qh13 Luật số 0/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Luật sửa đổi bổ sung thuế tiêu thu đặc biệt số 71/2014/qh13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Luật xuất nhập khẩu số 107/2016/qh13 Luật số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuLuật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Thay thế luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11.
Luật doanh nghiệp số 68/2014/qh13 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 ...
Luật hải quan số 54/2014/QH13 Luật hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.Luật này có hiệu lực thi hành ...
Luật thuế gia trị gia tăng số 31/2013/qh13 Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.Quy định thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại khoản 3 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.Giảm 50% mức thuế suất 10% ...
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trừ các khoản sauQuy định về áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng tại khoản 6 Điều 1 và quy định về áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ...
Luât thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/qh13 Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/qh13 Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702