Thư viện
Nghị định số 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 thangs 01 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.
Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2020 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
Thông tư số 90/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 261/2016/TT-BTC và thông tư số 17/2017/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư sô 261/2016/TT-BTC và thông tư số 17/2017/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 thang 03 năm 2020.
Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
Thông tư số 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
Thông tư số 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2020Thay thế thông tư số 05/2016/TT-BXD.
Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.Nghị định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 02 năm 2020.Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP hêt hiệu lực từ ngày 23 tháng 02 năm 2020.
File excel tính trợ cấp thất nghiệp cho năm 2020 File excel tính trợ cấp thất nghiệp năm 2020 Căn cứ vào luật việc làm, anh chị em chỉ cần gõ lương là biết được số tiền mình nhận được.File được làm bởi thuvienphapluat.
Nghị định số 07/2020/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean - Hồng Kông - Trung Quốc giai đoạn 2019-2022 Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2020 về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean - Hồng Kông - Trung Quốc giai đoạn 2019-2022.Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 17 của nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ sung điều 17 của nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702