Luật về bảo hiểm y tế
Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13
Ban hành: 13/06/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2015 | Cập nhật: 13/06/2014
Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
Ban hành: 14/11/2008 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2009 | Cập nhật: 14/11/2008
Quyết định số 2153/QĐ-BYT Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.
Ban hành: 25/05/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 25/05/2020 | Cập nhật: 31/05/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702