Luật về bảo hiểm y tế
Luật bảo hiểm y tế hợp nhất số 01/VBHN-VPQH
Ban hành: 10/07/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2014 | Cập nhật: 10/07/2014
Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13
Ban hành: 13/06/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2015 | Cập nhật: 13/06/2014
Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
Ban hành: 14/11/2008 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2009 | Cập nhật: 14/11/2008
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Ban hành: 17/10/2018 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/12/2018 | Cập nhật: 17/10/2018
Quyết định số 2153/QĐ-BYT Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.
Ban hành: 25/05/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 25/05/2020 | Cập nhật: 31/05/2020
Thông tư số 28/2020/TT-BYT về việc quy định Danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã
Ban hành: 31/12/2020 | Tình trạng: Chưa có hiệu lực | Hiệu lực: 01/03/2021 | Cập nhật: 31/12/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702