Luật về bảo hiểm xã hội
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
Ban hành: 20/11/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2016 | Cập nhật: 20/11/2014
Nghị định số 03/2021/NĐ-CP Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Ban hành: 15/01/2021 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/03/2021 | Cập nhật: 19/01/2021
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
Ban hành: 18/11/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 25/11/2020
Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ban hành: 04/08/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 20/09/2020 | Cập nhật: 08/08/2020
Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Ban hành: 27/05/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/07/2020 | Cập nhật: 28/05/2020
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Ban hành: 20/05/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2019 | Cập nhật: 20/05/2019
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702