Thuế nhà thầu
Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu
Ban hành: 06/08/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/10/2014 | Cập nhật: 06/08/2014
Thông tư số 60/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu
Ban hành: 12/04/2012 | Tình trạng: Hết hiệu lực | Hiệu lực: 27/05/2012 | Cập nhật: 12/04/2012
Thông tư số 64/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu
Ban hành: 22/04/2010 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 06/06/2010 | Cập nhật: 22/04/2010
Thông tư số 197/2009/tt-btc hướng dẫn về thuế nhà thầu
Ban hành: 09/10/2009 | Tình trạng: Hết hiệu lực: 27/05/2012 | Hiệu lực: 23/11/2009 | Cập nhật: 09/10/2009
Thông tư số 134/2008/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu
Ban hành: 31/12/2008 | Tình trạng: Hết hiệu lực | Hiệu lực: 18/01/2008 | Cập nhật: 31/12/2008
Công văn số 1589/TCT-CS thuế nhà thầu đối với hoạt động vận tải biển của hãng tàu nước ngoài
Ban hành: 25/04/2017 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 25/04/2017 | Cập nhật: 25/04/2017
Công văn số 6142/BTC-CST chính sách thuế đối với giá và Khoản phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển
Ban hành: 09/05/2016 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 09/05/2016 | Cập nhật: 09/05/2016
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702