Thuế nhà thầu
Thông tư số 103/2014/tt-btc hướng dẫn về thuế nhà thầu Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn chi tiết về thuế nhà thầu.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012.
Thông tư số 60/2012/tt-btc hướng dẫn về thuế nhà thầu Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2012 hướng dẫn chi tiết về thuế nhà thầu.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập ...
Thông tư số 64/2010/tt-btc hướng dẫn về thuế nhà thầu Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2010 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 134/2008/TT-BTC về thuế nhà thầu.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Thông tư số 197/2009/tt-btc hướng dẫn về thuế nhà thầu Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2009 sửa đổi bổ sung thông thư 134/2008/TT-BTC về thuế nhà thầu.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Thông tư số 134/2008/tt-btc hướng dẫn về thuế nhà thầu Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về thuế nhà thầu.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2009, thay thế cho Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702