Luật hải quan và xuất nhập khẩu
Luật hải quan số 54/2014/QH13
Ban hành: 23/06/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2015 | Cập nhật: 23/06/2014
Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Ban hành: 05/01/2021 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/03/2021 | Cập nhật: 13/01/2021
Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ban hành: 24/09/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2020 | Cập nhật: 25/09/2020
Nghị định số 111/2020/NĐ-CP biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi giữa Việt Nam và các nước Liên minh Châu Âu
Ban hành: 18/09/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 18/09/2020 | Cập nhật: 22/09/2020
Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Ban hành: 21/09/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2020 | Cập nhật: 22/09/2020
Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
Ban hành: 28/08/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/10/2020 | Cập nhật: 30/08/2020
Nghị định số 64/2020/NĐ-CP Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul về hải quan
Ban hành: 10/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 30/07/2020 | Cập nhật: 15/06/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702