Luật về kế toán
Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán việt nam
Ban hành: 08/12/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 08/12/2014 | Cập nhật: 08/12/2014
Luật số 88/2015/QH13 về kế toán
Ban hành: 20/11/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2017 | Cập nhật: 20/11/2015
Luật kế toán số 03/2003/qh11
Ban hành: 17/06/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2014 | Cập nhật: 17/06/2013
Nghị định số 25/2017/nđ-cp về báo cáo tài chính nhà nước
Ban hành: 14/04/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2018 | Cập nhật: 14/04/2017
Nghị định số 174/2016/nđ-cp quy định và hướng dẫn luật kế toán
Ban hành: 30/12/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2017 | Cập nhật: 30/12/2016
Nghị định số 129/2004/nđ-cp quy định và hướng dẫn luật kế toán
Ban hành: 31/05/2004 | Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2017 | Hiệu lực: 15/06/2004 | Cập nhật: 31/05/2004
Nghị định số 128/2004/NĐ-CP QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN
Ban hành: 31/05/2004 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/06/2004 | Cập nhật: 31/05/2004
Thông tư số 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
Ban hành: 14/08/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/10/2020 | Cập nhật: 30/08/2020
Thông tư số 40/2020/TT-BTC Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Ban hành: 15/05/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 29/05/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702