Thuế xuất nhập khẩu
Luật xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13
Ban hành: 06/04/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/09/2016 | Cập nhật: 06/04/2016
Nghị định số 134/2016/nđ-cp
Ban hành: 01/09/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/09/2016 | Cập nhật: 01/09/2016
Thông tư số 55/2018/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019
Ban hành: 26/12/2019 | Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2020 | Hiệu lực: 19/02/2019 | Cập nhật: 26/12/2019
Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Ban hành: 18/01/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 04/03/2019 | Cập nhật: 18/01/2019
Thông tư số 61/2010/TT-BTC hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân
Ban hành: 21/04/2010 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 05/06/2010 | Cập nhật: 21/04/2010
Công văn số 7778/btc-tchq hướng dẫn thực hiện luật thuế xuất nhập khẩu
Ban hành: 13/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 13/06/2017 | Cập nhật: 13/06/2017
Công văn số 11567/tchq-txnk hướng dẫn thực hiện luật thuế xuất nhập khẩu
Ban hành: 08/12/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 08/12/2016 | Cập nhật: 08/12/2016
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702