Luật xây dựng
Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Ban hành: 17/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 10/07/2020
Luật xây dựng số 50/2014/QH13
Ban hành: 18/06/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2015 | Cập nhật: 18/06/2014
Nghị định số 113/2020/NĐ-CP về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Ban hành: 18/09/2020 | Tình trạng: Hết hiệu lực 31/12/2020 | Hiệu lực: 18/09/2020 | Cập nhật: 22/09/2020
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản chi phí đầu tư xây dựng.
Ban hành: 14/08/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/10/2019 | Cập nhật: 14/08/2019
Nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.
Ban hành: 08/05/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 25/06/2017 | Cập nhật: 08/05/2017
Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Ban hành: 13/11/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 10/02/2016 | Cập nhật: 13/11/2015
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Ban hành: 18/06/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 05/08/2015 | Cập nhật: 18/06/2015
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Ban hành: 06/05/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 30/06/2015 | Cập nhật: 06/05/2015
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Ban hành: 15/05/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2015 | Cập nhật: 15/05/2015
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702