Luật xây dựng
Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 08 năm 2019 về quản chi phí đầu tư xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./.
Nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2017.
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2016.
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015.
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2015 và thay thế Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và thay thế Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 ...
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2015.
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2015 đến ngày 30 tháng 09 năm 2019Thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Thông tư số 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2020Thay thế thông tư số 05/2016/TT-BXD.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702