Luật về hóa đơn
Nghị định số 119/2018/nđ-cp về hóa đơn điện tử Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 hướng dẫn về hóa đơn điện tử trong bán hàng và cung cấp dịch vụ.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ ...
Nghị định số 04/2014/nđ-cp hướng dẫn về hóa đơn Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 51/2010/NĐ-CPNghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2014
Nghị định số 109/2013/nđ-cp quy định về xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 sửa đổi bổ sung nghị định số 51/2010/NĐ-CPNghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2013.
Nghị định số 51/2010/nđ-cp về hóa đơn chứng từ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 quy định về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ...
Thông tư số 64/2015/ttlt-btc-bct-bca-bqp quy định chế độ hóa đơn chứng từ trong lưu thông Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08 tháng 05 năm 2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT - BTC - BCT - BCA .
Thông tư số 26/2015/tt-btc hướng dẫn về hóa đơn chứng từ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều về hóa đơn.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Thông tư số 39/2014/tt-btc hướng dẫn về hóa đơn chứng từ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 hướng dẫn về hóa đơn chứng từ khi bán hàng và cung cấp dịch vụ.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC.
Thông tư số 119/2014/tt-btc hướng dẫn sửa đổi bổ sung về hóa đơn Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
Thông tư số 64/2013/tt-btc hướng dẫn về hóa đơn chứng từ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn về hóa đơn chứng từ.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC.
Thông tư số 60/2011/ttlt-btc-bct-bca hướng dẫn hóa đơn khi hàng hóa lưu thông trên thị trường Thông tư số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12 tháng 05 năm 2011 hướng dẫn chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702