Luật về hóa đơn
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Ban hành: 19/10/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2022 | Cập nhật: 21/10/2020
Nghị định số 119/2018/nđ-cp về hóa đơn điện tử
Ban hành: 12/09/2018 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/11/2018 | Cập nhật: 12/09/2018
Nghị định số 04/2014/nđ-cp hướng dẫn về hóa đơn
Ban hành: 17/01/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/03/2014 | Cập nhật: 17/01/2014
Nghị định số 109/2013/nđ-cp quy định về xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn
Ban hành: 24/09/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 09/11/2013 | Cập nhật: 24/09/2013
Nghị định số 51/2010/nđ-cp về hóa đơn chứng từ
Ban hành: 14/05/2010 | Tình trạng: Còn hiệu lực đến 31/10/2020 | Hiệu lực: 01/01/2011 | Cập nhật: 14/05/2010
Thông tư số 64/2015/ttlt-btc-bct-bca-bqp quy định chế độ hóa đơn chứng từ trong lưu thông
Ban hành: 08/05/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2015 | Cập nhật: 08/05/2015
Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn chứng từ
Ban hành: 27/02/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2015 | Cập nhật: 27/02/2015
Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn chứng từ
Ban hành: 31/03/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/06/2014 | Cập nhật: 31/03/2014
Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ban hành: 27/04/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực đến 31/10/2020 | Hiệu lực: 12/06/2017 | Cập nhật: 27/04/2017
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702