Luật về phạt hóa đơn
Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.
Nghị định số 109/2013/nđ-cp quy định về xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơnNghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2013 và thay thế Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, ...
Thông tư số 176/2016/tt-btc hướng dẫn xử phạt hành chính về hóa đơn Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành ...
Thông tư số 10/2014/tt-btc về xử phạt hành chính về hóa đơn Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về xử phạt sử dụng hóa đơn chứng từThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2014
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702