Luật về bảo hiểm thất nghiệp
Luật việc làm số 38/2013/QH13
Ban hành: 16/11/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2015 | Cập nhật: 16/11/2013
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Ban hành: 09/07/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/09/2015 | Cập nhật: 09/07/2015
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ban hành: 12/03/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/05/2015 | Cập nhật: 12/03/2015
Quyết định số 643/QĐ-TLD Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Ban hành: 22/05/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 22/05/2020 | Cập nhật: 31/05/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702