Luật xử phạt các lĩnh vực khác
Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử phạt vi phạm hành chính
Ban hành: 13/11/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2022 | Cập nhật: 15/12/2020
Nghị định số 128/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ban hành: 19/10/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 10/12/2020 | Cập nhật: 22/10/2020
Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Ban hành: 07/10/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/12/2020 | Cập nhật: 07/10/2020
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Ban hành: 28/09/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2020 | Cập nhật: 30/09/2020
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Ban hành: 26/08/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 11/10/2020 | Cập nhật: 28/08/2020
Nghị định số 96/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Ban hành: 24/08/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 10/10/2020 | Cập nhật: 25/08/2020
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Ban hành: 24/03/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 10/05/2020 | Cập nhật: 24/03/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702