Thuế bảo vệ môi trường
Luật số 72/2020/QH14 về bảo vệ môi trường
Ban hành: 17/11/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2022 | Cập nhật: 15/12/2020
Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/qh12
Ban hành: 15/11/2010 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2012 | Cập nhật: 15/11/2010
Nghị định số 69/2012/nđ-cp quy định chi tiết về thuế bảo vệ môi trường
Ban hành: 14/09/2012 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2012 | Cập nhật: 14/09/2012
Nghị định số 67/2011/nđ-cp quy định chi tiết về thuế bảo vệ môi trường
Ban hành: 08/08/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2012 | Cập nhật: 08/08/2011
Thông tư số 159/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường
Ban hành: 28/09/2012 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2012 | Cập nhật: 28/09/2012
Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường
Ban hành: 11/11/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2012 | Cập nhật: 11/11/2011
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702