Thuế bảo vệ môi trường
Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/qh12 Luật số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về thuế môi trường.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Nghị định số 69/2012/nđ-cp quy định chi tiết về thuế bảo vệ môi trường Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2012 quy định chi tiết về thuế bảo vệ môi trường.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012.
Nghị định số 67/2011/nđ-cp quy định chi tiết về thuế bảo vệ môi trường Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 quy định chi tiết về thuế bảo vệ môi trường.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Thông tư số 159/2012/tt-btc hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2012 hướng dẫn chi tiết về thuế bảo vệ môi trường.Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2012.
Thông tư số 152/2011/tt-btc hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn chi tiết về thuế bảo vệ môi trường.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702