Thuế tài nguyên
Luật thuế tài nguyên số 45/2009/qh12
Ban hành: 25/11/2009 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2010 | Cập nhật: 25/11/2009
Nghị định số 50/2010/nđ-cp về thuế tài nguyên
Ban hành: 14/05/2010 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2010 | Cập nhật: 14/05/2010
Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
Ban hành: 26/02/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 26/02/2020 | Cập nhật: 26/02/2020
Thông tư số 44/2017/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
Ban hành: 12/05/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2017 | Cập nhật: 12/05/2017
Thông tư số 174/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
Ban hành: 28/10/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 12/12/2016 | Cập nhật: 28/10/2016
Thông tư số 12/2016/tt-btc hướng dẫn về thuế tài nguyên
Ban hành: 20/01/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2016 | Cập nhật: 20/01/2016
Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
Ban hành: 02/10/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 20/11/2015 | Cập nhật: 02/10/2015
Thông tư số 105/2010/tt_btc hướng dẫn về thuế tài nguyên
Ban hành: 23/07/2010 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 23/07/2010 | Cập nhật: 23/07/2010
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ban hành: 25/09/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 08/10/2020 | Cập nhật: 25/09/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702