Thuế tài nguyên
Luật thuế tài nguyên số 45/2009/qh12 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 quy định chung về thuế tài nguyên.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2010
Nghị định số 50/2010/nđ-cp về thuế tài nguyên Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 hướng dẫn chi tiết về thuế tài nguyên.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Bãi bỏ Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2009.
Thông tư số 44/2017/tt-btc hướng dẫn về thuế tài nguyên Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
Thông tư số 174/2016/tt-btc hướng dẫn về thuế tài nguyên Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều về thuế tài nguyên.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2016.
Thông tư số 12/2016/tt-btc hướng dẫn về thuế tài nguyên Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.
Thông tư số 152/2015/tt-btc hướng dẫn về thuế tài nguyên Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 07 năm 2010.
Thông tư số 105/2010/tt_btc hướng dẫn về thuế tài nguyên Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 07 năm 2010 hướng dẫn chi tiết về thuế tài nguyên.Thông tư này có hiệu lực áp dụng kể từ kỳ khai thuế tài nguyên tháng 7 năm 2010 trở đi, thay thế Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702