Thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13
Ban hành: 19/06/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2013 | Cập nhật: 19/06/2013
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sô 14/2008/qh12
Ban hành: 03/06/2008 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2009 | Cập nhật: 03/06/2008
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP Về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ban hành: 24/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 24/06/2020 | Cập nhật: 25/06/2020
Thông tư số 96/2015/tt-btc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Ban hành: 22/06/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 06/08/2015 | Cập nhật: 22/06/2015
Thông tư số 78/2014/tt-btc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Ban hành: 18/06/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 02/08/2014 | Cập nhật: 18/06/2014
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702