Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020
Ban hành: 19/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 03/08/2020 | Cập nhật: 18/07/2020
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13
Ban hành: 19/06/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2013 | Cập nhật: 19/06/2013
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sô 14/2008/qh12
Ban hành: 03/06/2008 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2009 | Cập nhật: 03/06/2008
Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ban hành: 05/11/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 20/12/2020 | Cập nhật: 06/11/2020
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP Về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ban hành: 24/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 24/06/2020 | Cập nhật: 25/06/2020
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế
Ban hành: 12/02/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 12/02/2015 | Cập nhật: 12/02/2015
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp
Ban hành: 01/10/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2014 | Cập nhật: 01/10/2014
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ban hành: 26/12/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/02/2014 | Cập nhật: 26/12/2013
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định thi hành một số điều luật từ ngày 01 tháng 0 năm 2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ban hành: 13/08/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 13/08/2013 | Cập nhật: 13/08/2013
Nghị định số 122/2011/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ban hành: 27/12/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/03/2012 | Cập nhật: 27/12/2011
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Ban hành: 11/12/2008 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2009 | Cập nhật: 11/12/2008
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702