Thuế giá trị gia tăng
Luật thuế gia trị gia tăng số 31/2013/qh13 Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.Quy định thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại khoản 3 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.Giảm 50% mức thuế suất 10% ...
Luật thuế gia trị gia tăng số 13/2008/qh12 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008Luật này có có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009
Nghị định số 146/2017/nđ-cp sửa đổi bổ sung về thuế giá trị gia tăng Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 sửa đổi bổ sung nghị định 100/2016/NĐ-CP, nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
Nghị định số 100/2016/nđ-cp hướng dẫn thi hành một số điều luật về thuế giá trị gia tăng Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung một thuế điều về thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về thuếNghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 209/2013/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế gtgt Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết ...
Nghị định số 92/2013/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thuế gtgt Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Nghị định số 121/2011/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thuế gtgt Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2012.Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 123/2008/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn luật thuế gtgt Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay thế các Nghị định: số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003, số 148/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2004 và các quy định về thuế giá trị gia ...
Thông tư số 82/2018/tt-btc hướng dãn sửa đổi bổ sung thuế giá trị gia tăng Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 bãi bổ nội dung ví thụ 37 quy định tại điểm A.4 khoản 10, điều 7 của thông tư số 219/2013/TT-BTC.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702