Thuế giá trị gia tăng
Luật thuế gia trị gia tăng số 31/2013/qh13
Ban hành: 19/06/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2014 | Cập nhật: 19/06/2013
Luật thuế gia trị gia tăng số 13/2008/qh12
Ban hành: 03/06/2008 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2009 | Cập nhật: 03/06/2008
Nghị định số 146/2017/nđ-cp sửa đổi bổ sung về thuế giá trị gia tăng
Ban hành: 15/12/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/02/2018 | Cập nhật: 15/12/2017
Nghị định số 100/2016/nđ-cp hướng dẫn thi hành một số điều luật về thuế giá trị gia tăng
Ban hành: 01/07/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2016 | Cập nhật: 01/07/2016
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế
Ban hành: 12/02/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 12/02/2015 | Cập nhật: 12/02/2015
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế
Ban hành: 01/10/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2014 | Cập nhật: 01/10/2014
Nghị định số 209/2013/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế gtgt
Ban hành: 18/12/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2014 | Cập nhật: 18/12/2013
Nghị định số 92/2013/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thuế gtgt
Ban hành: 13/08/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 13/08/2013 | Cập nhật: 13/08/2013
Nghị định số 121/2011/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thuế gtgt
Ban hành: 27/12/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/03/2011 | Cập nhật: 27/12/2011
Nghị định số 123/2008/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn luật thuế gtgt
Ban hành: 08/12/2008 | Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2014 | Hiệu lực: 01/01/2009 | Cập nhật: 08/12/2008
Công văn số 1352/TCT-KK Về hoàn thuế giá trị gia tăng
Ban hành: 31/03/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 31/03/2020 | Cập nhật: 31/03/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702