Luật đất đai
Luật đất đai số 35/2018/QH13
Ban hành: 20/11/2018 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2019 | Cập nhật: 20/11/2018
Luật đất đai số 45/2013/QH13
Ban hành: 19/11/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2014 | Cập nhật: 19/11/2013
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
Ban hành: 06/01/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 03/03/2017 | Cập nhật: 06/01/2017
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Ban hành: 13/04/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/05/2015 | Cập nhật: 13/04/2015
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
Ban hành: 14/18/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 29/12/2014 | Cập nhật: 14/18/2014
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ban hành: 15/05/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2014 | Cập nhật: 15/05/2014
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702