Luật về quản lý thuế
Thông tư số 66/2019/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019
Luật quản lý thuế số 38/2019/qh14 Ngày 13 tháng 06 năm 2019, Quốc hội đã thông qua luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu ...
Thông tư số 95/2016/tt-btc hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về đăng ký thuế.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2016.Thông tư này thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
Thông tư số 110/2015/tt-btc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lịch vực thuế.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2015.
Thông tư số 156/2013/tt-btc hướng dẫn chi tiết luật quản lý thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế.Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được ...
Thông tư số 93/2017/tt-btc hướng dẫn sửa đổi bổ sung về thuế Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 156/2013/TT-BTCThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.
Thông tư số 79/2017/tt-btc sửa đổi bổ sung thông tư 156/2013/tt-btc Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 156/2013/TT-BTC.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.
Thông tư số 06/2017/tt-btc sửa đổi bổ sung thông tư 156/2013/tt-btc Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Thông tư số 130/2016/tt-btc hướng dẫn nghị định số 100/2016/nđ-cp về thuế giá trị gia tăng Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2016 hướng dẫn thi hành sửa đổi một số điều luật quản lý thuế.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Nghị định số 100/2016/nđ-cp hướng dẫn thi hành một số điều luật về thuế giá trị gia tăng Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702