Luật về quản lý thuế
Luật số 38/2019/QH14 về quản lý thuế
Ban hành: 13/06/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 14/06/2019
Luật quản lý thuế số 71/2014/qh13
Ban hành: 26/11/2014 | Tình trạng: Hiệu lực đến 30/06/2020 | Hiệu lực: 01/01/2015 | Cập nhật: 26/11/2014
Luật quản lý thuế số 21/2012/qh13
Ban hành: 20/11/2012 | Tình trạng: Hiệu lực đến 30/06/2020 | Hiệu lực: 01/07/2013 | Cập nhật: 20/11/2012
Luật số 78/2006/QH11 Về quản lý thuế
Ban hành: 29/11/2006 | Tình trạng: Hiệu lực đến 30/06/2020 | Hiệu lực: 01/07/2007 | Cập nhật: 29/11/2006
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế
Ban hành: 19/10/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 05/12/2020 | Cập nhật: 22/10/2020
Nghị định số 100/2016/nđ-cp hướng dẫn thi hành một số điều luật về thuế giá trị gia tăng
Ban hành: 01/07/2016 | Tình trạng: Hiệu lực đến 04/12/2020 | Hiệu lực: 01/07/2016 | Cập nhật: 01/07/2016
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế
Ban hành: 12/02/2015 | Tình trạng: Hiệu lực đến 04/12/2020 | Hiệu lực: 12/02/2015 | Cập nhật: 12/02/2015
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế
Ban hành: 01/10/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2014 | Cập nhật: 01/10/2014
Nghị định số 83/2013/nđ-cp hướng dẫn luật quản lý thuế
Ban hành: 22/07/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/09/2013 | Cập nhật: 22/07/2013
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702