Luật khác
Luật số 65/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
Ban hành: 19/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 13/07/2020
Luật số 56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ban hành: 10/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 10/07/2020
Nghị quyết số 102/2020/QH14 Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
Ban hành: 08/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 08/06/2020 | Cập nhật: 03/07/2020
Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành: 18/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 10/07/2020
Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và luật đê điều
Ban hành: 17/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2021 | Cập nhật: 10/07/2020
Luật số 58/2020/QH14 Về hòa giải, đối thoại tại tòa án
Ban hành: 16/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 10/07/2020
Luật số 57/2020/QH14 Luật thanh niên
Ban hành: 16/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 10/07/2020
Luật đầu tư công số 39/2019/QH14
Ban hành: 13/06/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2020 | Cập nhật: 14/06/2019
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702