Các văn bản miễn, giảm thuế
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% năm 2020
Ban hành: 25/09/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 03/08/2020 | Cập nhật: 28/09/2020
Nghị định số 109/2020/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ban hành: 15/09/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/09/2020 | Cập nhật: 20/09/2020
Nghị quyết số 139/nq-cp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Ban hành: 09/11/2018 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 09/11/2018 | Cập nhật: 09/11/2018
Nghị định số 60/2012/nđ-cp về một số chính sách thuế
Ban hành: 30/07/2012 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 20/09/2012 | Cập nhật: 30/07/2012
Nghị quyết số 29/2012/qh13 về một số chính sách thuế
Ban hành: 21/06/2012 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 21/06/2012 | Cập nhật: 21/06/2012
Nghị quyết số 13/nq-cp về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn
Ban hành: 10/05/2012 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 10/05/2012 | Cập nhật: 10/05/2012
Nghị định số 101/2011/nđ-cp quy định chi tiết về nghị quyết số 08/2011/qh13
Ban hành: 04/11/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 20/12/2011 | Cập nhật: 04/11/2011
Quyết định số 54/2011/qđ-ttg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Ban hành: 11/10/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 30/11/2011 | Cập nhật: 11/10/2011
Nghị quyết số 08/2011/qh13 bổ sung một số giải pháp về thuế
Ban hành: 06/08/2011 | Tình trạng: Không còn phù hợp | Hiệu lực: 06/08/2011 | Cập nhật: 06/08/2011
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702