Các văn bản miễn, giảm thuế
Nghị quyết số 139/nq-cp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 cắt giảm chi phí doanh nghiệp.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Thông tư số 140/2012/tt-btc hướng dẫn thực hiện một số chính sách thuế Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn nghị định số 60/2012/NĐ-CP về một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thị trường.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2012.
Nghị định số 60/2012/nđ-cp về một số chính sách thuế Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2012 ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2012.
Nghị quyết số 29/2012/qh13 về một số chính sách thuế Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.
Thông tư số 83/2012/tt-btc hướng dẫn miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 05 năm 2012 hướng dẫn việc thực hiện miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thị trường.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nghị quyết số 13/nq-cp về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
Quyết định số 12/2010/qđ-ttg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quyết định số 12/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2010 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2010.
Quyết định số 54/2011/qđ-ttg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quyết định số 54/2011/QĐ-TTG ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 11 năm 2011
Thông tư số 170/2011/tt-btc hướng dẫn về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số lĩnh vực.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9 tháng 01 năm 2012 và áp dụng đối với việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 theo quy định tại Quyết định số 54/2011/QĐ-TTG.
Thông tư số 154/2011/tt-btc hướng dẫn về việc bổ sung một số giải pháp về thuế Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn một số giải pháp về thuế cho doanh nghiệp và cá nhân.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2011 và được thực hiện theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội.
Nghị định số 101/2011/nđ-cp quy định chi tiết về nghị quyết số 08/2011/qh13 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 quy định chi tiết một số giải pháp về thuế của nghị quyết 08/2011/QH13.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2011.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702