Các văn bản miễn, giảm thuế
Nghị quyết số 139/nq-cp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 cắt giảm chi phí doanh nghiệp.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Nghị định số 60/2012/nđ-cp về một số chính sách thuế Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2012 ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2012.
Nghị quyết số 29/2012/qh13 về một số chính sách thuế Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.
Nghị quyết số 13/nq-cp về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
Quyết định số 12/2010/qđ-ttg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quyết định số 12/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2010 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2010.
Quyết định số 54/2011/qđ-ttg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quyết định số 54/2011/QĐ-TTG ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 11 năm 2011
Nghị định số 101/2011/nđ-cp quy định chi tiết về nghị quyết số 08/2011/qh13 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 quy định chi tiết một số giải pháp về thuế của nghị quyết 08/2011/QH13.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2011.
Nghị quyết số 08/2011/qh13 bổ sung một số giải pháp về thuế Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06 tháng 08 năm 2011 bổ sung một số giải pháp về thuế.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.
Quyết định số 58/2009/qđ-ttg về một số giải pháp về thuế Quyết định số 58/2009/QĐ-TTG ngày 16 tháng 04 năm 2009 về một số giải pháp về thuế.Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất sợi, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng da giầy........
Quyết định số 21/2011/qđ-ttg về việc gia hạn nôp thuế thu nhập doanh nghiệp Quyết định số 21/2011/QĐ-TTG ngày 06 thang 04 năm 2011 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định số 16/2009/qđ-ttg ban hành một số giải pháp về thuế Quyết định số 16/2009/QĐ-TTG ngày 21 tháng 01 năm 2009 ban hành một số giải pháp về thuế.Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 02 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.Gia hạn nộp thuế trong thời gian 9 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009.Không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ gỗ ...
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702