Lệ phí môn bài
Nghị định số 139/2016/nđ-cp quy định về lệ phí môn bài Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2016 quy định chi tiết về lệ phí môn bài.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Nghị định số 75/2002/nđ-cp về thuê môn bài Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2002 điều chỉnh về mức đóng thuế môn bài.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
Thông tư số 302/2016/tt-btc hướng dẫn về lệ phí môn bài Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
Thông tư số 42/2003/tt-btc hướng dẫn về thuế môn bài Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2003 sửa đổi bổ sung một số điều về thuế môn bài.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/4/2003 thay thế điểm 1 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 của Bộ Tài chính về thuế Môn bài.
Thông tư số 113/2002/tt-btc hướng dẫn về thuế môn bài Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2002 sửa đổi bổ sung một số điều của thông từ 96/2002/TT-BTC về thuế môn bài.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
Thông tư số 96/2002/tt-btc hướng dẫn về thuế môn bài Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 hướng dẫn chi tiết về thuế môn bài.Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702