Lệ phí môn bài
Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC về lệ phí môn bài
Ban hành: 24/04/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2017 | Cập nhật: 06/05/2020
Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài
Ban hành: 24/02/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 25/02/2020 | Cập nhật: 25/02/2020
Nghị định số 139/2016/nđ-cp quy định về lệ phí môn bài
Ban hành: 04/06/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2017 | Cập nhật: 04/06/2016
Nghị định số 75/2002/nđ-cp về thuê môn bài
Ban hành: 30/08/2002 | Tình trạng: Hết hiệu lực ngày 01/01/2017 | Hiệu lực: 01/01/2003 | Cập nhật: 30/08/2002
Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về lệ phí môn bài
Ban hành: 09/07/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 23/08/2020 | Cập nhật: 14/07/2020
Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài
Ban hành: 15/11/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2017 | Cập nhật: 15/11/2016
Thông tư số 42/2003/tt-btc hướng dẫn về thuế môn bài
Ban hành: 07/05/2003 | Tình trạng: Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 | Hiệu lực: 01/04/2003 | Cập nhật: 07/05/2003
Thông tư số 113/2002/tt-btc hướng dẫn về thuế môn bài
Ban hành: 16/12/2002 | Tình trạng: Hết hiệu lực ngày 01/04/2003 | Hiệu lực: 01/01/2003 | Cập nhật: 16/12/2002
Thông tư số 96/2002/tt-btc hướng dẫn về thuế môn bài
Ban hành: 24/10/2002 | Tình trạng: Hết hiệu lực ngày 01/01/2017 | Hiệu lực: 01/01/2003 | Cập nhật: 24/10/2002
Công văn số 658/TCT-CS về lệ phí môn bài của văn phòng đại diện
Ban hành: 28/02/2017 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 28/02/2017 | Cập nhật: 28/02/2017
Công văn số 15865/BTC-CST Về lệ phí môn bài của Văn phòng đại diện
Ban hành: 07/11/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 07/11/2016 | Cập nhật: 07/11/2016
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702