Luật thương mại
Luật thương mại số 36/2005/qh11 quy định về hoạt động thương mại Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 quy định về hoạt động thương mại.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
Nghị định số 09/2018/nđ-cp quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ...
Nghị định số 08/2018/nđ-cp sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nghị định liên quan tới điều kiện đầu kinh doanh thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Nghị định số 07/2016/nđ-cp quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt nam Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2016.
Nghị định số 08/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2013 quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với vi phạm hành chính, thủ tục và thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 ...
Nghị định số 12/2006/nđ-cp quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.Nghị ...
Nghị định số 19/2006/nđ-cp quy định chi tiết luật thương mại về xuất xứ hàng hoá Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 này quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo cho đến hết ngày 08 tháng 03 năm 2018
Nghị định số 06/2008/nđ-cp quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.Nghị định có hiệu lực từ 15 ngày, kể từ ngày công báo đến ngày 01 tháng 01 năm 2014
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702