Luật doanh nghiệp
Luật số 64/2020/QH14 đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Ban hành: 18/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 13/07/2020
Luật số 61/2020/QH14 về đầu tư
Ban hành: 17/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 10/07/2020
Luật số 59/2020/QH14 luật doanh nghiệp
Ban hành: 17/06/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 10/07/2020
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14
Ban hành: 12/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2018 | Cập nhật: 12/06/2017
Luật doanh nghiệp số 68/2014/qh13
Ban hành: 26/11/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2015 | Cập nhật: 26/11/2014
Quyết định số 850/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
Ban hành: 17/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 17/06/2020 | Cập nhật: 18/06/2020
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Ban hành: 28/02/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 20/04/2020 | Cập nhật: 28/02/2020
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ban hành: 24/06/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 16/08/2019 | Cập nhật: 24/06/2019
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702