Luật doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp số 68/2014/qh13 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 ...
Nghị định số 108/2018/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Nghị định số 39/2018/nđ-cp quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009.
Nghị định số 50/2016/nđ-cp về xử phạt trong lĩnh vực kế hạch, đầu tư Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.
Nghị định số 96/2015/nđ-cp quy định chi tiết một số điều luật doanh nghiệp Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy dịnh chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp.Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.
Nghị định số 81/2015/nđ-cp về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2015.
Nghị định số 78/2015/nđ-cp về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
Thông tư số 04/2016/tt-bkhđt quy định chi tiết biểu mẫu doanh nghiệp xã hội Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 05 năm 2016 quy định chi Tiết về các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Thông tư số 20/2015/tt-bkhdt hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016.
Thông tư số 127/2015/tt-btc về cấp mã số doanh nghiệp Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 hướng dẫn việc cấp mã doanh nghiệp thành lập mới và phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2015.
Công văn số 9720/bkhđt-đkkd về thông báo con dấu Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD ngày 02 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về thông báo con dấu.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702