Thuế khác
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kếtNghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
Thông tư 48/2019/tt-btc về trích lập dự phòng Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệpThông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng tư năm ...
Thông tư số 41/2017/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết .Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Thông tư số ...
Thông tư số 28/2017/tt-btc hướng dẫn về quản lý và trích khấu hao Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/TT-BTC, 147/2016/TT-BTC về quản lý và trích khấu hao.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016
Thông tư 147/2016/tt-btc hướng dẫn về quản lý và trích khấu hao tài sản Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/TT-BTC về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016
Thông tư số 89/2013/tt-btc về trích lập dự phòng Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 228/2009/TT-BTC về trích lập dự phòng.
Thông tư số 45/2013/tt-btc về trích lập và quản lý tài sản cố định Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 04 năm 2013 hướng dẫn trích lập và quản lý tài sản cố định.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.
Thông tư số 228/2009/tt-btc về trích lập dự phòng Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn về trích lập dự phòng.Thông tư có hiệu lực 45 ngày kể từ ngày ký.
Công văn số 3224/TCT-KK về khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp Công văn số 3224/TCT-KK ngày 13 tháng 08 năm 2019 về khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp.
Công văn số 5406/BCT-TCT về hướng dẫn khấu trừ thuế vãng lai có nguồn vốn ngân sách Công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23 tháng 04 năm 2015 về hướng dẫn khấu trừ thuế vãng lai đối với các hoạt động bán hàng, dịch vụ, xây dựng, xây lắp.. có nguồn vốn ngân sách nhà nước..
Công văn số 6789/BCT-TCT về khấu trừ thuế vãng lai ngoại tỉnh Công văn số 6789/BTC-TCT ngày 29 tháng 05 năm 2013 về khấu trừ thuế vãng lai ngoại tỉnh đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, xây dựng, xây lắp.. vãng lại ngoại tỉnh.Lưu ý: Công văn này để tham khảo cách làm, vì căn cứ đã hết hiệu lực , hiện nay căn cứ 156/2013/TT-BTC, TT 219/2013/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC, Nội dung thì vẫn đúng cho tới ngày ...
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702