Thuế khác
Nghị quyết số 107/2020/QH14 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31/12/2025
Ban hành: 10/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 03/07/2020
Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ban hành: 24/11/2010 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2011 | Cập nhật: 25/11/2010
Nghị định số 146/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung về việc kéo dài miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ban hành: 18/12/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 19/12/2020
Nghị định số 70/2020/NĐ-CP Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tính đến hết năm 2020
Ban hành: 28/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: Hết hiệu lực từ 28/06/2020 đến 31/12/2020 | Cập nhật: 28/06/2020
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
Ban hành: 24/04/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 24/04/2020 | Cập nhật: 26/04/2020
Nghị quyết số 42/NQ-CP Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid 19.
Ban hành: 09/04/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 09/04/2020 | Cập nhật: 09/04/2020
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Ban hành: 08/04/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 08/04/2020 | Cập nhật: 08/04/2020
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ban hành: 05/05/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 06/05/2020
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ban hành: 24/02/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/05/2017 | Cập nhật: 24/02/2017
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702