Thuế tiêu thụ đặc biệt
Văn bản hợp nhất luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 02/vbhn-vpqh
Ban hành: 28/04/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 28/04/2016 | Cập nhật: 28/04/2016
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/qh13
Ban hành: 26/11/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2016 | Cập nhật: 26/11/2014
Luật sửa đổi bổ sung thuế tiêu thu đặc biệt số 71/2014/qh13
Ban hành: 26/11/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2015 | Cập nhật: 26/11/2014
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/qh12
Ban hành: 14/11/2008 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/04/2009 | Cập nhật: 14/11/2008
Nghị định số 108/2015/nđ-cp quy định chi tiết về thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành: 28/10/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2016 | Cập nhật: 28/10/2015
Nghị định số 113/2011/nđ-cp sửa đổi bổ sung về thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành: 08/12/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/02/2012 | Cập nhật: 08/12/2011
Nghị định số 26/2009/nđ-cp quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành: 16/03/2009 | Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2016 | Hiệu lực: 01/04/2009 | Cập nhật: 16/03/2009
Thông tư số 20/2017/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành: 06/03/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 20/04/2017 | Cập nhật: 06/03/2017
Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành: 24/11/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2016 | Cập nhật: 24/11/2015
Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành: 05/01/2012 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/02/2012 | Cập nhật: 05/01/2012
Thông tư số 64/2009/tt-btc hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt
Ban hành: 27/03/2009 | Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/12/2012 | Hiệu lực: 01/04/2009 | Cập nhật: 27/03/2009
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702