Thuế tiêu thụ đặc biệt
Văn bản hợp nhất luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 02/vbhn-vpqh Văn bản hợp nhất luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 02/VBHN-VPQH ngày 28 tháng 04 năm 2016, hợp nhất các luật sau:Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế ...
Luật sửa đổi bổ sung thuế tiêu thu đặc biệt số 106/2016/qh13 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 .
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/qh13 Luật số 0/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Luật sửa đổi bổ sung thuế tiêu thu đặc biệt số 71/2014/qh13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/qh12 Luật số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệtLuật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Nghị định số 108/2015/nđ-cp quy định chi tiết về thuế tiêu thụ đặc biệt Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 ...
Nghị định số 113/2011/nđ-cp sửa đổi bổ sung về thuế tiêu thụ đặc biệt Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 69/2009/NĐ- CP về thuế tiêu thụ đặc biệt.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
Nghị định số 26/2009/nđ-cp quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2009 quy định chi tiết về thuế tiêu thụ đặc biệt.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2009; các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định này áp dụng đối với mặt hàng rượu, bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Thông tư số 20/2017/tt-btc hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 03 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt ( đã sửa đổi bổ sung bởi thông tư 130/2016/TT-BTC )Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.
Thông tư số 130/2016/tt-btc sửa đổi bổ sung một số điều về thuế tiêu thụ đặc biệt Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt.Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Thông tư số 195/2015/tt-btc hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết về thuế tiêu thụ đặc biệtThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702