Luật doanh nghiệp
Nghị định số 108/2018/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Nghị định số 39/2018/nđ-cp quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009.
Nghị định số 09/2018/nđ-cp quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ...
Nghị định số 08/2018/nđ-cp sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nghị định liên quan tới điều kiện đầu kinh doanh thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2016.
NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2016/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26 tháng 08 năm 2016 này hướng dẫn thi hành một số quy định tại luật phá sản.Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 01 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2016.
NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2016/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC KẾ HẠCH, ĐẦU TƯ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.
THÔNG TƯ SỐ 04/2016/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH CHI TIẾT BIỂU MẪU DOANH NGHIỆP XÃ HỘI Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 05 năm 2016 quy định chi Tiết về các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHDT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016.
CÔNG VĂN SỐ 9720/BKHĐT-ĐKKD VỀ THÔNG BÁO CON DẤU Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD ngày 02 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về thông báo con dấu.
NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT DOANH NGHIỆP Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy dịnh chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp.Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342