Luật về kiểm toán
Luật kiểm toán số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13.
Ban hành: 26/11/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 27/11/2019
Luật kiểm toán số 81/2015/QH13 Kiểm toán nhà nước.
Ban hành: 24/06/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2016 | Cập nhật: 24/06/2015
Luật kiểm toán số 67/2011/qh12
Ban hành: 29/03/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2012 | Cập nhật: 29/03/2011
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy dịnh chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.
Ban hành: 31/12/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2021 | Cập nhật: 04/01/2021
Nghị định số 17/2012/nđ-cp về kiểm toánquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập
Ban hành: 13/03/2012 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/05/2012 | Cập nhật: 13/03/2012
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra.
Ban hành: 21/10/2011 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/12/2011 | Cập nhật: 21/10/2011
Thông tư số 66/2020/TT-BTC ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
Ban hành: 10/07/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/09/2020 | Cập nhật: 29/07/2020
Thông tư số 67/2020/TT-BTC Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành: 10/07/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/09/2020 | Cập nhật: 22/07/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702