Thuế thu nhập cá nhân
Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
Ban hành: 02/06/2020 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 04/06/2020
Luât thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/qh13
Ban hành: 22/11/2012 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2013 | Cập nhật: 22/11/2012
Luât thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/qh12
Ban hành: 21/11/2007 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2009 | Cập nhật: 21/11/2007
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế
Ban hành: 12/02/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 12/02/2015 | Cập nhật: 12/02/2015
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế
Ban hành: 01/10/2014 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2014 | Cập nhật: 01/10/2014
Nghị định số 65/2013/nđ-cp quy định chi tiết về luật thuế thu nhập cá nhân
Ban hành: 27/06/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2013 | Cập nhật: 27/06/2013
Nghị định số 106/2010/nđ-cp quy định chi tiết thuế thu nhập cá nhân
Ban hành: 28/10/2010 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2011 | Cập nhật: 28/10/2010
Nghị định số 100/2008/nđ-cp quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân
Ban hành: 08/09/2008 | Tình trạng: Hết hiệu lực:01/07/2013 | Hiệu lực: 01/01/2009 | Cập nhật: 08/09/2008
Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
Ban hành: 15/06/2015 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 30/07/2015 | Cập nhật: 15/06/2015
Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
Ban hành: 15/08/2013 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/10/2013 | Cập nhật: 15/08/2013
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702