Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm tăng tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau

(Baocaotaichinh.vnTrong quá trình làm kế toán, khai thuế giá trị gia tăng cũng như các loại thuế khác, việc nhầm lẫn, khai sai là chuyện bình thường của rất nhiều kế toán vừa làm quên với công việc lập tờ khai thuế, Tuy nhiên việc này Doanh nghiệp và kế toán yên tâm thì luật quản lý thuế cho phép khi phát hiện sai sót thì doanh nghiệp có quyền khai bổ sung điều chỉnh, thậm chí khi đang quyết toán vẫn cho chúng ta khai.

Căn cứ để khai thuế GTGT và khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT hiện nay là Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Riêng thông tư thì chúng ta chờ đợi, khi có chúng tôi sẽ cập nhật lại sau.

Việc khai bổ sung bây giờ không còn quan tâm tới thời hạn nộp tờ khai còn hay không, chỉ cần mình đã nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu rồi mà phát hiện sai thì chúng ta phải làm động tác KHBS. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

A. VÍ DỤ SỐ 01:  CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ BCTC đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 01/2021 cho Chi cục Thuế Quận 12 ngày 25/04/2021 với thông tin tờ khai như hình

Tuy nhiên tới ngày 02/09/2021 sau khi kiểm tra, Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn mua vào số 0000001 ngày 25/02/2021 với số tiền trước thuế là 100.000.000 đồng và tiền thuế VAT 10% là 10.000.000 đồng nhưng khi kê lên bảng kê mua vào và tổng hợp lên tờ khai thuế nhẫm lần thành số tiền mua vào trước thuế có 10.000.000 đồng và tiền thuế VAT 10% chỉ có 1.000.000 đồng. Như vậy đã khai thiếu 90.000.000 đồng tiền mua vào trước thuế và 9.000.000 đồng tiền thuế VAT đầu vào.

Với tình huống này chúng ta có các bước khai KHBS như sau:

BƯỚC 1: Đăng nhập phần mềm HTKK và chọn Tờ khai thuế GTGT và tích các thông tin khai bổ sung KHBS tờ khai quý 01/2021 như hình minh họa.

BƯỚC 2: Nhấn nút Đồng ý để xuất hiện tờ khai điều chỉnh và bảng KHBS như hình.

BƯỚC 3: Tại tờ khai điều chỉnh, anh chị em chỉnh sửa lại các chỉ tiêu mua vào là 23 -24-25 theo thông tin đúng của quý doanh nghiệp. Với ví dụ một là chúng ta cộng thêm chỉ tiêu 23 thêm 90.000.000 đồng, chỉ tiêu 24, 25 thêm 9.000.000 đồng và có kết quả như hình

BƯỚC 4: Nhấn Tổng hợp KHBS và nhấn ghi và sang mục KHBS, ghi lý do điều chỉnh bổ sung vào mục “Lý do khác” sau đó nhấn ghi để lưu thông tin như hình

BƯỚC 5: Do chỉ tiêu 43 ở bảng KHBS – Tiền Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau tăng lên thêm 9.000.000 đồng, con số này anh chị em gõ vào chỉ tiêu số 38 của tờ khai thuế GTGT tại thời điểm mà mình làm thủ tục KHBS

Trong trường hợp của ví dụ, thời điểm mình làm thủ tục KHBS là ngày 02/09/2021, thời điểm này quý 2/2021 đã xong, nên mình chỉ có thể gõ vào tờ khai quý 03/2021 mà thôi. Anh chị em mở tờ khai quý 03/2021 lên và gõ trước vào chi tiêu số 38 kẻo quên nhé và kết quả như hình minh họa.

BƯỚC 6: Nộp tờ khai KHBS ngay và luôn và chờ làm tờ khai quý 03/2021 xong thì nộp cho cơ quan thuế là chúng ta kết thúc quá trình khai bổ sung điều chỉnh KHBS của ví dụ số 1

 

B. VÍ DỤ SỐ 02:  CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ BCTC đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 01/2021 cho Chi cục Thuế Quận 12 ngày 25/04/2021 với thông tin tờ khai như hình.

Tuy nhiên tới ngày 02/09/2021 sau khi kiểm tra, Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bán ra số 0000001 ngày 24/02/2021 với số tiền trước thuế là 100.000.000 đồng và tiền thuế VAT 10% là 10.000.000 đồng nhưng khi kê lên bảng kê bán ra và tổng hợp lên tờ khai thuế thì kế toán lại kê khai trùng lặp ( Tức kê khai 02 lần số tiền thuế và doanh thu số 00000001). Như vậy đã khai dư 100.000.000 đồng doanh thu bán ra và 10.000.000 đồng tiền thuế VAT đầu ra.

Với tình huống này chúng ta có các bước khai KHBS như sau:

BƯỚC 1: Đăng nhập phần mềm HTKK và chọn Tờ khai thuế GTGT và tích các thông tin khai bổ sung KHBS tờ khai quý 01/2021 như hình minh họa.

BƯỚC 2: Nhấn nút Đồng ý để xuất hiện tờ khai điều chỉnh và bảng KHBS như hình.

BƯỚC 3: Tại tờ khai điều chỉnh, anh chị em chỉnh sửa lại các chỉ tiêu mua vào là 32 và 33 theo thông tin đúng của quý doanh nghiệp. Với ví dụ 2 là chúng ta trừ doanh thu – chỉ tiêu 32 và tiền thuế đầu ra – chỉ tiêu 33 trên tờ khai thuế GTGT của hóa đơn trùng lặp đi thì ta có kết quả như hình.

BƯỚC 4: Nhấn Tổng hợp KHBS và nhấn ghi và sang mục KHBS, ghi lý do điều chỉnh bổ sung vào mục “Lý do khác” sau đó nhấn ghi để lưu thông tin như hình

BƯỚC 5: Mặc dù khai trùng lặp hóa đơn bán ra, nhưng vì chỉ tiêu 43 ở bảng KHBS – Tiền Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau tăng lên thêm 10.000.000 đồng, con số này anh chị em gõ vào chỉ tiêu số 38 của tờ khai thuế GTGT tại thời điểm mà mình làm thủ tục KHBS

Trong trường hợp của ví dụ 02, thời điểm mình làm thủ tục KHBS là ngày 02/09/2021, thời điểm này quý 2/2021 đã xong, nên mình chỉ có thể gõ vào tờ khai quý 03/2021 mà thôi. Anh chị em mở tờ khai quý 03/2021 lên và gõ trước vào chi tiêu số 38 kẻo quên nhé và kết quả như hình minh họa.

BƯỚC 6: Nộp tờ khai KHBS ngay và luôn và chờ làm tờ khai quý 03/2021 xong thì nộp cho cơ quan thuế là chúng ta kết thúc quá trình khai bổ sung điều chỉnh KHBS của ví dụ số 02.

 

C. VÍ DỤ SỐ 03: 

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ BCTC đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 01/2021 cho Chi cục Thuế Quận 12 ngày 25/04/2021 với thông tin tờ khai như hình

 

Tuy nhiên tới ngày 02/09/2021 sau khi kiểm tra, Doanh nghiệp phát hiện quên gõ chỉ tiêu số 22 số tiền 14.000.000 đồng chuyển sang từ quý 04/2020 chuyển sang.

Với tình huống này chúng ta có các bước khai KHBS như sau:

BƯỚC 1: Đăng nhập phần mềm HTKK và chọn Tờ khai thuế GTGT và tích các thông tin khai bổ sung KHBS tờ khai quý 01/2021 như hình minh họa.

 

BƯỚC 2: Nhấn nút Đồng ý để xuất hiện tờ khai điều chỉnh và bảng KHBS như hình.

 

BƯỚC 3: Tại tờ khai điều chỉnh, anh chị em điền vào chỉ tiêu 22 số tiền là 14.000.000 đồng và có kết quả như hình

 

BƯỚC 4: Nhấn Tổng hợp KHBS và nhấn ghi và sang mục KHBS, ghi lý do điều chỉnh bổ sung vào mục “Lý do khác” sau đó nhấn ghi để lưu thông tin như hình

 

BƯỚC 5: Do chỉ tiêu 43 ở bảng KHBS – Tiền Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau tăng lên nên con số này anh chị em gõ vào chỉ tiêu số 38 của tờ khai thuế GTGT tại thời điểm mà mình làm thủ tục KHBS

Trong trường hợp của ví dụ 03, thời điểm mình làm thủ tục KHBS là ngày 02/09/2021, thời điểm này quý 2/2021 đã xong, nên mình chỉ có thể gõ vào tờ khai quý 03/2021 mà thôi. Anh chị em mở tờ khai quý 03/2021 lên và gõ trước vào chi tiêu số 38 kẻo quên nhé và kết quả như hình minh họa.

 

BƯỚC 6: Nộp tờ khai KHBS ngay và luôn và chờ làm tờ khai quý 03/2021 xong thì nộp cho cơ quan thuế là chúng ta kết thúc quá trình khai bổ sung điều chỉnh KHBS của ví dụ số 03

Lưu ý: Chỉ tiêu 22 của tờ khai sau bao giờ chúng ta cũng lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức ban đầu, không có lấy từ các tờ khai bổ sung điều chỉnh nhé cả nhà.

Trên đây là các bước hướng dẫn của CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ BCTC về khai bổ sung KHBS Tờ khai thuế GTGT trong trường hợp làm tăng tiền thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Chúc quý doanh nghiệp và anh chị em kế toán luôn thành công!

Các trường hợp khai bổ sung KHBS khác

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm tăng tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm giảm tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm giảm tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm tăng tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp vào ngân sách nhà nước

Hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trường hợp làm tăng tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau đồng thời làm giảm tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước

Hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trường hợp đặc biệt khi phải khai liên tục các tờ khai kế tiếp nhau nếu tờ khai sau phát sinh thuế phải nộp

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin


Tags:
Ý kiến bạn đọc:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BCTC
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313459793 do sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2015
- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 14/GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/02/2021
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thức - Chức danh: Chủ tịch HĐTV - Số điện thoại: 0909 837 702
- Trụ sở chính: 311 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM
- CN Hà Nội: Nhà số 2, ngõ 816 đường Kim Giang, xóm Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
- CN Đã Nẵng: Lô 34B1 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
- TỔNG ĐÀI CSKH: 19006274 - Email: info@baocaotaichinh.vn
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702