Hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trường hợp làm tăng tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau đồng thời làm giảm tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước

(Baocaotaichinh.vnTrong quá trình làm kế toán, khai thuế giá trị gia tăng cũng như các loại thuế khác, việc nhầm lẫn, khai sai là chuyện bình thường của rất nhiều kế toán vừa làm quên với công việc lập tờ khai thuế, Tuy nhiên việc này Doanh nghiệp và kế toán yên tâm thì luật quản lý thuế cho phép khi phát hiện sai sót thì doanh nghiệp có quyền khai bổ sung điều chỉnh, thậm chí khi đang quyết toán vẫn cho chúng ta khai.

Căn cứ để khai thuế GTGT và khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT hiện nay là Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Riêng thông tư thì chúng ta chờ đợi, khi có chúng tôi sẽ cập nhật lại sau.

Việc khai bổ sung bây giờ không còn quan tâm tới thời hạn nộp tờ khai còn hay không, chỉ cần mình đã nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu rồi mà phát hiện sai thì chúng ta phải làm động tác KHBS. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

A. VÍ DỤ SỐ 01:  CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ BCTC đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 01/2021 cho Chi cục Thuế Quận 12 ngày 25/04/2021 với thông tin tờ khai như hình

Số tiền thuế phải nộp ở tờ khai chính thức là 10.500.000 đồng Doan nghiệp đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên tới ngày 02/09/2021 sau khi kiểm tra, Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bán ra số 0000001 ngày 02/04/2021 với số tiền trước thuế là 200.000.000 đồng và tiền thuế VAT 10% là 20.000.000 đồng lại được kế toán kê khai vào tờ khai quý 01/2021 . Như vậy kế toán đã khai sai dẫn tới doanh nghiệp phải đóng thuế nhiều hơn so với thực tế của doanh nghiệp.

Với tình huống này chúng ta có các bước khai KHBS như sau:

BƯỚC 1: Đăng nhập phần mềm HTKK và chọn Tờ khai thuế GTGT và tích các thông tin khai bổ sung KHBS tờ khai quý 01/2021 như hình minh họa.

 

BƯỚC 2: Nhấn nút Đồng ý để xuất hiện tờ khai điều chỉnh và bảng KHBS như hình.

 

BƯỚC 3: Tại tờ khai điều chỉnh, anh chị em chỉnh sửa lại các chỉ tiêu bán ra là 32 và chỉ tiêu 33 theo thông tin đúng của quý doanh nghiệp. Với ví dụ 01  là chúng ta phải trừ các chỉ tiêu 32 và 33 đi một số lần lượt là 200.000.000 đồng và 20.000.000 đồng đồng và có kết quả như hình

 

BƯỚC 4: Nhấn Tổng hợp KHBS và nhấn ghi và sang mục KHBS, ghi lý do điều chỉnh bổ sung vào mục “Lý do khác” sau đó nhấn ghi để lưu thông tin như hình

 

BƯỚC 5: Số tiền thuế 9.500.000 đồng tăng lên ở chỉ tiêu 43 – Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau anh chị em gõ vào chi tiêu 38 của tờ khai tại thời điểm mình thực hiện quá trình khai bổ sung điều chỉnh. Đối với vi dụ 01 này do quý 02/2021 đã hết hạn tờ lâu nên chúng ta sẽ gõ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT quý 03/2021 và các bạn nên gõ trước rồi sau đó tới hạn mình khai quý 03/2021 xong là nộp luôn khỏi sợ bị quên như hình

 

Bước 06: Nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh KHBS quý 01/2021 và ghi nhận số tiền 10.500.000 đồng nằm trong ngoặc kép ở chỉ tiêu 40 của bảng KHBS ( Số tiền thuế GTGT phải nộp giảm) vào sổ tay và ghi nhớ là Doanh nghiệp đã nộp dư chừng đó tiền, Số tiền đó sẽ được bù trừ vào các kỳ sau nếu như có phát sinh thuế GTGT phải nộp hoặc làm đề nghị hoàn thuế do nộp thuế dư. Chúng ta không có gõ số tiền ở chỉ tiêu 40 trên bảng KHBS vào chỉ tiêu 37 hay 38. Đến đây là chúng ta đã hoàn thành công việc khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT theo ví dụ 01.

Lưu ý: Trường hợp đã nộp tờ khai chính và chưa nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, nhưng sau đó khai bổ sung số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước giảm đi thì ngoài việc nộp tờ khai online xong, anh chị em sao y 01 bản lên làm việc với bộ phận kê khai để họ cập nhật theo số mới cho mình, không làm thì hệ thống vẫn ghi nhận theo số nợ ban đầu khai sai, đương nhiên khi chỉnh thì vẫn có khoản tiền chậm nộp theo số thực tế phát sinh.

 

B. VÍ DỤ SỐ 02:  CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ BCTC đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 01/2021 cho Chi cục Thuế Quận 12 ngày 25/04/2021 với thông tin tờ khai như hình.

 

Số tiền thuế phát sinh ở tờ khai chính thức lần 1 là 10.500.000 đồng doanh nghiệp đã nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên tới ngày 02/09/2021 sau khi kiểm tra, Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bán ra số 0000001 ngày 24/02/2021 với số tiền trước thuế là 200.000.000 đồng và tiền thuế VAT 10% là 20.000.000 đồng nhưng khi kê lên bảng kê bán ra và tổng hợp lên tờ khai thuế thì kế toán lại kê khai 02 lần.

Ngoài ra có một hóa đơn đầu vào số 0000001 ngày 20/04/2021 trị giá 80.000.000 đồng chưa thuế, tiền thuế VAT 10% là 8.000.000 kế toán lại kê khai vào quý 01/2021 Như vậy tờ khai thuế quý 01/2021 vừa bị sai chỉ tiêu bán ra lẫn bị sai chỉ tiêu mua vào.

Với tình huống này chúng ta có các bước khai KHBS như sau:

BƯỚC 1: Đăng nhập phần mềm HTKK và chọn Tờ khai thuế GTGT và tích các thông tin khai bổ sung KHBS tờ khai quý 01/2021 như hình minh họa.

 

BƯỚC 2: Nhấn nút Đồng ý để xuất hiện tờ khai điều chỉnh và bảng KHBS như hình.

 

BƯỚC 3: Tại tờ khai điều chỉnh, Việc kê khai hóa đơn đầu vào sai kỳ thuế, chúng ta điều chỉnh giảm các chỉ tiêu 23-24-25. Với ví dụ 02 chúng ta giảm 80.000.000 đồng ở chỉ tiêu 23 còn ở chỉ tiêu 24-25 giảm đi 8.000.000 đồng.

Việc kê khai trùng lặp hóa đơn bán ra, chúng ta chỉnh sửa lại các chỉ tiêu mua vào là 32 và 33 theo thông tin đúng của quý doanh nghiệp. Với ví dụ 02 là chúng ta trừ đi doanh thu – chỉ tiêu 32 số tiền 200.000.000 đồng và tiền thuế đầu ra – chỉ tiêu 33 số tiền 20.000.000 đồng và có kết quả như hình.

BƯỚC 4: Nhấn Tổng hợp KHBS và nhấn ghi và sang mục KHBS, ghi lý do điều chỉnh bổ sung vào mục “Lý do khác” sau đó nhấn ghi để lưu thông tin như hình

 

BƯỚC 5: Số tiền thuế 1.500.000 đồng tăng lên ở chỉ tiêu 43 – Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau anh chị em gõ vào chi tiêu 38 của tờ khai tại thời điểm mình thực hiện quá trình khai bổ sung điều chỉnh. Đối với vi dụ 02 này do quý 02/2021 đã hết hạn tờ lâu nên chúng ta sẽ gõ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT quý 03/2021 và các bạn nên gõ trước rồi sau đó tới hạn mình khai quý 03/2021 xong là nộp luôn khỏi sợ bị quên như hình

 

Bước 06: Nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh KHBS quý 01/2021 và ghi nhận số tiền 10.500.000 đồng nằm trong ngoặc kép ở chỉ tiêu 40 của bảng KHBS ( Số tiền thuế GTGT phải nộp giảm) vào sổ tay và ghi nhớ là Doanh nghiệp đã nộp dư chừng đó tiền, Số tiền đó sẽ được bù trừ vào các kỳ sau nếu như có phát sinh thuế GTGT phải nộp hoặc làm đề nghị hoàn thuế do nộp thuế dư. Chúng ta không có gõ số tiền ở chỉ tiêu 40 trên bảng KHBS vào chỉ tiêu 37 hay 38.. Đến đây là chúng ta đã hoàn thành công việc khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT theo ví dụ 02.

Lưu ý: Trường hợp đã nộp tờ khai chính và chưa nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, nhưng sau đó khai bổ sung số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước giảm đi thì ngoài việc nộp tờ khai online xong, anh chị em sao y 01 bản lên làm việc với bộ phận kê khai để họ cập nhật theo số mới cho mình, không làm thì hệ thống vẫn ghi nhận theo số nợ ban đầu khai sai, đương nhiên khi chỉnh thì vẫn có khoản tiền chậm nộp theo số thực tế phát sinh.

Trên đây là các bước hướng dẫn của CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ BCTC về khai bổ sung KHBS Tờ khai thuế GTGT trong trường hợp làm giảm tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước.
 

Chúc quý doanh nghiệp và anh chị em kế toán luôn thành công!

Các trường hợp khai bổ sung KHBS khác

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm tăng tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm giảm tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm giảm tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm tăng tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp vào ngân sách nhà nước

Hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trường hợp làm giảm tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau đồng thời làm tăng tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước 

Hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trường hợp đặc biệt khi phải khai liên tục các tờ khai kế tiếp nhau nếu tờ khai sau phát sinh thuế phải nộp

 Tags:
Ý kiến bạn đọc:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BCTC
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313459793 do sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2015
- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 14/GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/02/2021
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thức - Chức danh: Chủ tịch HĐTV - Số điện thoại: 0909 837 702
- Trụ sở chính: 311 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM
- CN Hà Nội: Nhà số 2, ngõ 816 đường Kim Giang, xóm Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
- CN Đã Nẵng: Lô 34B1 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
- TỔNG ĐÀI CSKH: 19006274 - Email: info@baocaotaichinh.vn
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702