Luật quản lý chung
Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.
Ban hành: 20/11/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 15/01/2018 | Cập nhật: 20/11/2017
Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14 quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.
Ban hành: 15/11/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2019 | Cập nhật: 15/11/2017
Luật số 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công.
Ban hành: 21/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2018 | Cập nhật: 21/06/2017
Luật số 14/2017/QH14 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Ban hành: 20/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2018 | Cập nhật: 20/06/2017
Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.
Ban hành: 20/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2018 | Cập nhật: 20/06/2017
Luật số 10/2017/QH14 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Ban hành: 20/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2018 | Cập nhật: 20/06/2017
Luật số 09/2017/QH14 về du lịch
Ban hành: 19/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2018 | Cập nhật: 19/06/2017
Luật số 08/2017/QH14 Về Thủy Lợi
Ban hành: 19/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2018 | Cập nhật: 19/06/2017
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702