Luật quản lý chung
Luật kiểm toán số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13.
Ban hành: 26/11/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 27/11/2019
Luật số 49/2019/QH14 Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Ban hành: 22/11/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 22/11/2019
Luật số 48/2019/QH14 Dân quân tự vệ.
Ban hành: 22/11/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 22/11/2019
Luật số 46/2019/QH14 về thư viện
Ban hành: 21/11/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2020 | Cập nhật: 21/11/2019
Luật giáo dục hợp nhất số 18/VBHN-VPQH
Ban hành: 05/07/2019 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 05/07/2019 | Cập nhật: 05/07/2019
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702