Luật quản lý chung
Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí.Luật này có ...
Luật dân sự số 91/2015/QH13 Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và ...
Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ...
Luật quản lý thuế số 71/2014/qh13 Luật quản lý thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về các luật về thuế.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.Luật đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định ...
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của ...
Luật công chứng số 53/2014/QH13 Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2014 quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.Luật công chứng số 82/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có ...
Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 ...
Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2013Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
Luật kế toán số 03/2003/qh11 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2013Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702