Luật quản lý chung
LUẬT KẾ TOÁN SỐ 88/2015/QH13 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thay thế luật kế toán ...
Thông tư số 110/2015/tt-btc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lịch vực thuế.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2015.
THÔNG TƯ SỐ 75/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 05 năm 2015 sửa đổi bổ sung thông tư số 200/2014/TT-BTCThông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2015.
Thông tư số 64/2015/ttlt-btc-bct-bca-bqp quy định chế độ hóa đơn chứng từ trong lưu thông Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08 tháng 05 năm 2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT - BTC - BCT - BCA .
Thông tư số 26/2015/tt-btc hướng dẫn về hóa đơn chứng từ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều về hóa đơn.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.
THÔNG TƯ SỐ 202/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY CÁO CÁO HỢP NHẤT Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên ...
HỆ THỐNG 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam
Thông tư số 39/2014/tt-btc hướng dẫn về hóa đơn chứng từ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 hướng dẫn về hóa đơn chứng từ khi bán hàng và cung cấp dịch vụ.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC.
Thông tư số 156/2013/tt-btc hướng dẫn chi tiết luật quản lý thuế Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế.Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được ...
Thông tư số 93/2017/tt-btc hướng dẫn sửa đổi bổ sung về thuế Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 156/2013/TT-BTCThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702