Luật quản lý chung
Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thủ tướng chính phủ ban hành.Quyết định có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.
Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.Nghị định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.
Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2020.
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 08 năm 2019 về quản chi phí đầu tư xây dựng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./.
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
Nghị định số 43/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng. Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702