Luật quản lý chung
Luật số 07/2017/QH14 Chuyển giao công nghệ
Ban hành: 16/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2018 | Cập nhật: 16/06/2017
Luật số 06/2017/QH14 Về đường sắt
Ban hành: 16/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2018 | Cập nhật: 16/06/2017
Luật số 05/2017/QH14 Về quản lý ngoại thương.
Ban hành: 12/06/2017 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2018 | Cập nhật: 12/06/2017
Luật số 03/2016/QH13
Ban hành: 22/11/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2017 | Cập nhật: 22/11/2016
Luật số 02/2016/QH14 Về tín ngưỡng, tôn giáo.
Ban hành: 18/11/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2018 | Cập nhật: 18/11/2016
Luật số 01/2016/QH14 về đấu giá tài sản.
Ban hành: 17/11/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2017 | Cập nhật: 17/11/2016
Luật số 108/2016/QH13 về điều ước quốc tế.
Ban hành: 09/04/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2016 | Cập nhật: 09/04/2016
Luật số 104/2016/QH13 về tiếp cận thông tin.
Ban hành: 06/04/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/07/2018 | Cập nhật: 06/04/2016
Luật số 105/2016/QH13 về kinh doanh quản lý dược.
Ban hành: 06/04/2016 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Hiệu lực: 01/01/2017 | Cập nhật: 06/04/2016
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702