Luật doanh nghiệp
Nghị định số 96/2015/nđ-cp quy định chi tiết một số điều luật doanh nghiệp Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy dịnh chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp.Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.
Nghị định số 81/2015/nđ-cp về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2015.
Nghị định số 78/2015/nđ-cp về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015.
Nghị định số 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2015.Nghị định này thay thế Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2002 ...
Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.Bãi bỏ các Nghị định: số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 và số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2009 của ...
Nghị định số 08/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2013 quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với vi phạm hành chính, thủ tục và thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 ...
Nghị định số 12/2006/nđ-cp quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.Nghị ...
Nghị định số 19/2006/nđ-cp quy định chi tiết luật thương mại về xuất xứ hàng hoá Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 này quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo cho đến hết ngày 08 tháng 03 năm 2018
Nghị định số 06/2008/nđ-cp quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.Nghị định có hiệu lực từ 15 ngày, kể từ ngày công báo đến ngày 01 tháng 01 năm 2014
Thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC về hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC về hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 04 năm 2019.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702