Luật doanh nghiệp
Nghị định số 08/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2013 quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với vi phạm hành chính, thủ tục và thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 ...
Nghị định số 66/2008/NĐ-CP quy định hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý, điều kiện bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2008 quy định hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý, điều kiện bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Nghị định số 12/2006/nđ-cp quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.Nghị ...
Nghị định số 19/2006/nđ-cp quy định chi tiết luật thương mại về xuất xứ hàng hoá Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 này quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo cho đến hết ngày 08 tháng 03 năm 2018
Nghị định số 06/2008/nđ-cp quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.Nghị định có hiệu lực từ 15 ngày, kể từ ngày công báo đến ngày 01 tháng 01 năm 2014
Thông tư số 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020 quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Thông tư số 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Bãi bỏ ...
Thông tư số 81/2019/TT-BTC quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Các quy định tại Điều 8,9,11,12,13 và 15 Mục I Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Quyết định số 464/QĐ-BTC, Quyết định 465/QĐ-BTC về tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ ...
Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.Bãi bỏ khoản 15 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày ...
Thông tư số 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, quản lý, xử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, quản lý, xử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.Thông tư này thay thế thông tư liên ...
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702