Luật doanh nghiệp
Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Thông tư số 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Thay thế Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông tư số 52/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài Chính về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2017.Thông tư này bãi bỏ ...
Thông tư số 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2016 quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.Bãi bỏ Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng ...
Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.Mọi phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đầu mối phải kịp thời phản ánh về liên Bộ để giải quyết.Trường hợp sửa đổi, bổ sung ...
Thông tư số 04/2016/tt-bkhđt quy định chi tiết biểu mẫu doanh nghiệp xã hội Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 05 năm 2016 quy định chi Tiết về các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Thông tư số 20/2015/tt-bkhdt hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016.
Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2015.Thông tư này bãi bỏ:a) Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 ...
Thông tư số 120/2015/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2015 quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.
Thông tư số 127/2015/tt-btc về cấp mã số doanh nghiệp Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 hướng dẫn việc cấp mã doanh nghiệp thành lập mới và phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2015.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702