Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2022

Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Nghi đính số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử 01 tháng 11 năm 2020.

Bãi bỏ khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 
 

 

1
Ban hành: 16/11/2020
Tình trạng: Không xác định
Hiệu lực: 16/11/2020
Cập nhật: 16/11/2020
2
Ban hành: 12/09/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/11/2018
Cập nhật: 12/09/2018
3
Ban hành: 12/02/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 12/02/2015
Cập nhật: 12/02/2015
4
Ban hành: 17/01/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/03/2014
Cập nhật: 17/01/2014
5
Ban hành: 14/05/2010
Tình trạng: Còn hiệu lực đến 31/10/2020
Hiệu lực: 01/01/2011
Cập nhật: 14/05/2010


Tags:
Ý kiến bạn đọc:
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702