Thông tư số 88/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3
Ban hành: 27/02/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/01/2015
Cập nhật: 27/02/2015
4
Ban hành: 25/08/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/09/2014
Cập nhật: 26/08/2014
5
Ban hành: 31/03/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/06/2014
Cập nhật: 31/03/2014
6
Ban hành: 14/03/2011
Tình trạng: Còn hiệu lực
Hiệu lực: 01/05/2011
Cập nhật: 14/03/2011


Tags:
Ý kiến bạn đọc:
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
0909.837.702 – 0988.543.342
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702