Thư viện
Thông tư số 35/2019/TT-NHNN quy định về hướng dẫn hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước Việt nam Thông tư số 35/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 quy định về hướng dẫn hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước Việt nam.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.
Thông tư số 34/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Thông tư số 34/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.Thông tư có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2020.
Thông tư số 33/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thông tư số 33/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Thông tư này có hiệu ...
Thông tư số 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Bãi bỏ ...
Quyết định số 6101/QĐ-BYT về việc ban hành chuẩn đoán, chữa trị bệnh Whitmore Quyết định số 6101/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành chuẩn đoán, chữa trị bệnh Whitmore.
Nghị định số 92/2019/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 - 2020. Nghị định số 92/2019/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 - 2020.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Công văn số 4811/BHXH-CNTT Hương dẫn tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên cổng tiếp nhận Công văn số 4811/BHXH-CNTT ngày 24 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên cổng tiếp nhận
Công văn số 3441/TCT-CS Hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử - Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người mua. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Trường hợp hóa đơn điện tử đã ...
Công vắn số 5467/TCT-KK Hướng dẫn về hoàn thuế dự án đầu tư Công vắn số 5467/TCT-KK Hướng dẫn về hoàn thuế dự án đầu tư.
Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.
Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702