Thư viện
Thông tư số 81/2019/TT-BTC quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Các quy định tại Điều 8,9,11,12,13 và 15 Mục I Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Quyết định số 464/QĐ-BTC, Quyết định 465/QĐ-BTC về tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ ...
Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.Bãi bỏ khoản 15 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày ...
Thông tư số 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.
Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 quy định về khung giá đất.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày kýNghị định này thay thế nghị định số 104/2014/NĐ-CP.
File tính BHXH, BHYT, BHTN phải đóng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 File tính BHXH, BHYT, BHTN phải đóng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020File do LS Bùi Tường Vũ - thuvienphapluat làm ra.
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, quản lý, xử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, quản lý, xử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.Thông tư này thay thế thông tư liên ...
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702