Thư viện
Nghị định số 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành.Nghị định có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.
Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 31/2016/NĐ-CP và nghị định số 90/2017/NĐ-CP Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2016 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ...
Nghị định số 03/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 68 của nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ sung điều 68 của nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 về quản lý trang thiết bị y tế.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.Các khoản 5,6,11 Điều ...
Nghị định số 02/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Nghị định số 01/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị đinh số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị đinh số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020Bãi bỏ Khoản 1 Điều 30 và chương IX nghị định số 84/2015/NĐ-CP
Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thủ tướng chính phủ ban hành.Quyết định có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.Nghị định này thay thế nghị định số 46/2016/NĐ-CP
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.Bãi bỏ: Điều 2, Khoản 2 Điều 3, Điều 6 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP; Nghị định số 73/2015/NĐ-CP; Quyết định số 70/2014/QĐTTg; Khoản 4 ...
Nghị định số 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.Quy định chuyển tiếp:Các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng tỉnh, vùng liên tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 ...
Công văn số 7691/BYT-BH hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019 Công văn số 7691/BYT-BH ngày 31 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019.
Thông tư số 32/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thông tư số 32/2019/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702