Thư viện
Luật thuế gia trị gia tăng số 13/2008/qh12 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008Luật này có có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009
Luât thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/qh12 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sô 14/2008/qh12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008Luật có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2009
Luật thuế tài nguyên số 45/2009/qh12 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 quy định chung về thuế tài nguyên.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2010
Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/qh12 Luật số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về thuế môi trường.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/qh12 Luật số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệtLuật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Luật thương mại số 36/2005/qh11 quy định về hoạt động thương mại Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 quy định về hoạt động thương mại.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
Nghị định số 108/2018/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Nghị định số 41/2018/nđ-cp về xử phạt kế toán và kiểm toán độc lập Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2018 hướng dẫn xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.Nghị định này thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Nghị định số 39/2018/nđ-cp quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009.
Nghị định số 09/2018/nđ-cp quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ...
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702