Thư viện
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành: 14/09/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 25/11/2020 | Cập nhật: 20/09/2020
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành: 10/09/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 15/11/2020 | Cập nhật: 20/09/2020
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
Ban hành: 08/09/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 01/11/2020 | Cập nhật: 20/09/2020
Thông tư số 21/2020/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
Ban hành: 09/09/2020 | Tình trạng: Chưa hiệu lực | Hiệu lực: 26/10/2020 | Cập nhật: 11/09/2020
Công văn số 5949/TCHQ-TXNK về việc thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
Ban hành: 10/09/2020 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 10/09/2020 | Cập nhật: 11/09/2020
Công văn số 5918/TCHQ-GSQL về việc xử lý phế liệu tồn đọng
Ban hành: 09/09/2020 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 09/09/2020 | Cập nhật: 10/09/2020
Công văn số 5929/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hoá
Ban hành: 09/09/2020 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 09/09/2020 | Cập nhật: 10/09/2020
Công văn số 81907/CT-TTHT v/v thuế TNCN đối với hoạt động chia lợi nhuận chưa phân phối để góp vốn
Ban hành: 09/09/2020 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 09/09/2020 | Cập nhật: 10/09/2020
Công văn số 5892/TCHQ-TXNK về việc thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
Ban hành: 08/09/2020 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 08/09/2020 | Cập nhật: 09/09/2020
Công văn số 5903/TCHQ-TXNK về việc xử lý vướng mắc triển khai thực hiện luật quản lý thuế
Ban hành: 08/09/2020 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 08/09/2020 | Cập nhật: 09/09/2020
Công văn số 81426/CT-TTHT về chính sách thuế GTGT
Ban hành: 07/09/2020 | Tình trạng: Không xác định | Hiệu lực: 07/09/2020 | Cập nhật: 08/09/2020
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702