Luật về các sắc thuế
Nghị định số 134/2016/nđ-cp Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất nhập khẩu 107/2016/QH13.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập ...
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung một thuế điều về thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế khác.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về thuếNghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết về luật thuế thu nhập doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2014, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi.
Nghị định số 209/2013/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế gtgt Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết ...
Nghị định số 92/2013/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thuế gtgt Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP quy định thi hành một số điều luật từ ngày 01 tháng 0 năm 2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 quy định thi hành một số điều luật từ ngày 01 tháng 0 năm 2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp.Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.
Nghị định số 69/2012/nđ-cp quy định chi tiết về thuế bảo vệ môi trường Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2012 quy định chi tiết về thuế bảo vệ môi trường.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012.
Nghị định số 121/2011/nđ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thuế gtgt Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2012.Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702