Luật về các sắc thuế
Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/qh12 Luật số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về thuế môi trường.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/qh12 Luật số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệtLuật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Luật thuế tài nguyên số 45/2009/qh12 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 quy định chung về thuế tài nguyên.Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2010
Nghị định số 146/2017/nđ-cp sửa đổi bổ sung về thuế giá trị gia tăng Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 sửa đổi bổ sung nghị định 100/2016/NĐ-CP, nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
Nghị định số 100/2016/nđ-cp hướng dẫn thi hành một số điều luật về thuế giá trị gia tăng Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này
Nghị định số 139/2016/nđ-cp quy định về lệ phí môn bài Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2016 quy định chi tiết về lệ phí môn bài.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Nghị định số 108/2015/nđ-cp quy định chi tiết về thuế tiêu thụ đặc biệt Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 ...
Nghị định số 12/2015/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi bổ sung một thuế điều về thuế.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 91/2014/nđ-cp sửa đổi bổ sung một số điều về thuế Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều về thuếNghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Nghị định số 65/2013/nđ-cp quy định chi tiết về luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết một số điều luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.Nghị định này thay thế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số ...
Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kếtNghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702