Luật về các sắc thuế
Thông tư số 92/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều về hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.
Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2020 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
Thông tư số 90/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 261/2016/TT-BTC và thông tư số 17/2017/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư sô 261/2016/TT-BTC và thông tư số 17/2017/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 thang 03 năm 2020.
Thông tư 48/2019/tt-btc về trích lập dự phòng Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệpThông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng tư năm ...
Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế. Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2019 bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019.
Thông tư số 55/2018/tt-bct quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019./.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702