Luật doanh nghiệp
Thông tư số 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 thang 05 năm 2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.Thông tư này thay thế Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 và Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày ...
Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.Riêng điểm đ.2 khoản 1, điểm đ khoản 4 Điều 42; khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 133; Điều 135 Thông tư ...
Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015.
Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2015 và thay thế Thông tư số 80/2011/TT-BTC ...
Thông tư số 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Thông tư số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2015.Bãi bỏ Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan.
Công văn số 9720/bkhđt-đkkd về thông báo con dấu Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD ngày 02 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về thông báo con dấu.
Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ về ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 07 năm 2015 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Công văn số 4211/bkhđt-đkkd hướng dẫn áp dụng về đăng ký doanh nghiệp Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn áp dụng về đăng ký doanh nghiệp.
Công văn số 3200/TCT-KK về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản Công văn số 3200/TCT-KK ngày 12 tháng 08 năm 2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702