Luật về lao động
Nghị định số 33/2016/NĐ-CP định quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6 năm ...
Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 Thông tư này quy định chi Tiết hướng dẫn thực hiện Điều 76 của luật bảo hiểm xã hội và một số Điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.Thông tư này có hiệu lực thi hành ...
Công văn số 489/BHXH-BT v hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH Công văn số 489/BHXH-BT ngày 17 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH.
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại việt nam Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ...
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.Các quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.Việc hỗ trợ tiền đóng ...
Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2016.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702