Công văn hướng dẫn
Công văn 4389/TCT-TNCN về cam kết 02/TNCN khi làm việc nhiều nơi Công văn số 4389/TCT-TNCN ngày 08 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn về cam kết 02/TNCN đối với cá nhân lao động thời vụ dưới 3 tháng có thu nhập nhiều nơi.
Công văn số 4176/TCT-KK hướng dẫn kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh Công văn số 4176/TCT-KK ngày 29 tháng 10 năm 2018 hướng dẫn về kê khai đối với chứng từ khấu trừ thuế thuế vãng lai ngoại tỉnh đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, xây dựng, xây lắp.. vãng lại ngoại tỉnh.
Công văn 3527/TCT-KK hướng dẫn về kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh Công văn số 3527/TCT-KK ngày 18 tháng 09 năm 2018 hướng dẫn về kê khai khấu trừ thuế vãng lai ngoại tỉnh đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, xây dựng, xây lắp.. vãng lại ngoại tỉnh.
Công văn số 3759/BCT-TCT về khấu trừ thuế vãng lai ngoại tỉnh Công văn số 3759/BCT-TCT ngày 02 tháng 04 năm 2018 về khấu trừ thuế vãng lai ngoại tỉnh đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, xây dựng, xây lắp.. vãng lại ngoại tỉnh.
Công văn số 2192/TCT-TNCN về khoán chi xăng xe đi công tác Công văn số 2192/TCT-TNCN ngày 25 tháng 05 năm 2017 về khoán chi xăng xe được trừ khi đi công tác.
Công văn số 1315/TCT-DNL về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Công văn số 1315/TCT-DNL ngày 10 tháng 04 năm 2019 hướng dẫn về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Công văn số 4409/TCT-KK hướng dẫn về khấu trừ thuế vãng lai ngoại tỉnh Công văn số 4409/TCT-KK ngày 09 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn về kê khai khấu trừ thuế vãng lai ngoại tỉnh đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, xây dựng, xây lắp.. vãng lại ngoại tỉnh.
Công văn số 1834/TCT-TNCN về việc không cấp hóa đơn lẻ đối với cho thuê tài sản Công văn số 1834/TCT-TNCN ngày 04 tháng 05 năm 2016 về việc không cấp hóa đơn lẻ đối với cho thuê tài sản
Công văn số 1054/TCT-TNCN về việc hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp MST cho người phụ thuộc Công văn số 1054/TCT-TNCN ngày 26 tháng 3 năm 2015 về việc hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp MST cho người phụ thuộc.
Công văn số 768/TCT-TNCN Quy chế được thực hiện trên nguyên tắc phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Công văn số 768/TCT-TNCN ngày 05 tháng 03 năm 2015 về quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Công văn số 11797/BTC-TCT hướng dẫn về xác minh hóa đơn của doanh nghiệp bổ địa điểm kinh doanh, bỏ trốn Công văn số 11797/BTC-TCT ngày 22 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn về xác minh hóa đơn của doanh nghiệp bổ địa điểm kinh doanh, bỏ trốn.
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM
93/4 HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702