Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Bãi bỏ: Điều 2, Khoản 2 Điều 3, Điều 6 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP; Nghị định số 73/2015/NĐ-CP; Quyết định số 70/2014/QĐTTg; Khoản 4 Điều 7 Nghi định số 127/2018/NĐ-CP. Ý kiến bạn đọc:

Tags:
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702