Nghị định số 125/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Nghị định số 55/2009/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Chưa có thông tin
1
Ban hành: 10/06/2009
Tình trạng: Hiệu lực đến 31/12/2021
Hiệu lực: 01/08/2009
Cập nhật: 10/06/2009

Các tin khác


Tags:
Ý kiến bạn đọc: